W dniu 29.01.2013 roku Walne Zebranie wybrało nowy Zarząd Stowarzyszenia Turystyki Wodnej ,,Szron - Czerna "


W skład Zarządu weszli : 


oraz sekretarz Jarosław Rudnik 

Make a Free Website with Yola.